Co musi zawierać faktura VAT?

Faktura VAT jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wystawiając fakturę, przedsiębiorca dokumentuje dokonane transakcje handlowe i spełnia obowiązek podatkowy. Istnieje szereg wymogów dotyczących treści, które muszą znaleźć się na fakturze VAT. Zapoznajmy się z nimi dokładniej.

Podstawowe informacje na fakturze VAT

Każda faktura VAT powinna zawierać pewne podstawowe informacje. Oto lista elementów, które muszą się znaleźć na fakturze:

 • Numer i data wystawienia faktury
 • Dane sprzedawcy, czyli nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Dane nabywcy, czyli nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Opis sprzedanych towarów lub usług
 • Cena netto i wartość podatku VAT
 • Stawka podatku VAT

Dodatkowe informacje na fakturze VAT

Oprócz podstawowych danych, faktura VAT może zawierać także dodatkowe informacje. Niektóre z nich to:

 • Termin płatności
 • Sposób płatności
 • Termin wykonania usługi lub dostawy towaru
 • Numer konta bankowego sprzedawcy
 • Numer konta bankowego nabywcy
 • Informacje o rabatach lub upustach

Szczególne przypadki faktur VAT

Istnieją również szczególne przypadki, w których faktura VAT musi zawierać dodatkowe informacje. Są to między innymi:

 • Faktura korygująca – dokument wystawiany w celu poprawienia błędów lub zmiany wartości na poprzedniej fakturze
 • Faktura proforma – dokument przedstawiający szacunkowe koszty transakcji przed jej zawarciem
 • Faktura zaliczkowa – dokument wystawiany przy otrzymaniu zaliczki za usługę lub towar, przed jej faktycznym wykonaniem lub dostawą
Zobacz też:  Co powinna zawierać faktura korygująca

Przechowywanie faktur VAT

Przedsiębiorcy są zobowiązani przechowywać faktury VAT przez określony okres czasu. W Polsce jest to zazwyczaj 5 lat od końca roku podatkowego, w którym faktura została wystawiona. Faktury mogą być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej.

Przechowywanie faktur VAT w formie papierowej

Przechowywanie faktur VAT w formie papierowej oznacza konieczność zachowania fizycznych kopii dokumentów. W takim przypadku przedsiębiorca musi dbać o odpowiednie zabezpieczenie faktur przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Faktury powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, zgodnie z odpowiednimi standardami archiwizacyjnymi.

Przechowywanie faktur VAT w formie elektronicznej

Przechowywanie faktur VAT w formie elektronicznej jest coraz bardziej popularne ze względu na wygodę i oszczędność miejsca. W przypadku przechowywania faktur w formie elektronicznej, przedsiębiorca musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie danych, tak aby faktury były chronione przed utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym dostępem.

Aby faktury VAT przechowywane w formie elektronicznej były zgodne z przepisami, muszą spełniać określone wymagania. Są to m.in.:

 • Weryfikowalność integralności i autentyczności faktur
 • Zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę faktur przed nieautoryzowanym dostępem
 • Możliwość odtworzenia faktury w formie czytelnej dla człowieka przez cały okres przechowywania
 • Zachowanie odpowiedniego formatu plików i struktury danych

Ważne jest również regularne tworzenie kopii zapasowych faktur VAT przechowywanych w formie elektronicznej, aby zapobiec ich utracie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania.

FAQs – Najczęściej zadawane pytania dotyczące faktur VAT

1. Czy faktura VAT musi być wystawiona na papierze firmowym?

Nie, faktura VAT nie musi być wystawiona na papierze firmowym. Może być wydrukowana na dowolnym papierze, pod warunkiem że zawiera wszystkie wymagane informacje.

2. Czy faktura VAT musi być podpisana?

Nie, faktura VAT nie musi być podpisana przez sprzedawcę ani nabywcę. W przypadku faktur elektronicznych, wystarczy, że dokument będzie zawierał odpowiednie dane i będzie zgodny z przepisami.

Zobacz też:  Faktura VAT marża - jak księgować zakup

3. Czy faktura VAT może być wystawiona w obcej walucie?

Tak, faktura VAT może być wystawiona w obcej walucie. W takim przypadku należy umieścić informację o walucie transakcji oraz przeliczniku stosowanym do wyliczenia kwoty w walucie obcej.

4. Czy faktura VAT można korygować?

Tak, w przypadku błędów lub zmiany danych na fakturze VAT można wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zawierać poprawione dane oraz informację o korekcie.

5. Czy faktura VAT jest wymagana przy transakcjach między przedsiębiorcami?

Tak, faktura VAT jest wymagana przy transakcjach między przedsiębiorcami. Wystawienie faktury VAT jest obowiązkiem podatkowym i umożliwia prawidłowe rozliczenie transakcji handlowej.

6. Jakie są sankcje za brak wystawienia faktury VAT?

Brak wystawienia faktury VAT lub wystawienie faktury niezgodnej z przepisami może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez organy podatkowe. W zależności od kraju i przewinienia, sankcje mogą obejmować kary pieniężne oraz inne konsekwencje prawne.

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogły w zrozumieniu tego, co musi zawierać faktura VAT oraz jakie są jej wymogi. Pamiętaj, że prawidłowe wystawienie i przechowywanie faktur VAT jest istotne dla prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą podatkowym.

Zobacz także:

Photo of author

Jacek Mycz

Jacek Mycz to doświadczony blacharz i lakiernik, który zawsze stawia jakość swojej pracy na pierwszym miejscu. Jego pasją jest projektowanie i modyfikacja samochodów, a także odnawianie starych modeli. W wolnym czasie lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca.

Dodaj komentarz