Faktura RR – Kto wystawia?

Faktura RR, czyli Rachunek Ryczałtowy, to dokument finansowy, który wystawia się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to forma uproszczonej faktury, która może być stosowana przez niektóre kategorie podatników. W niniejszym artykule przyjrzymy się tematowi faktury RR i omówimy, kto może ją wystawiać.

Czym jest faktura RR?

Faktura RR, znana również jako Rachunek Ryczałtowy, to specyficzna forma dokumentu sprzedażowego. Różni się od tradycyjnej faktury, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych towarów lub usług. W przypadku faktury RR wystarcza podanie ogólnych informacji, takich jak nazwa sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia, kwota oraz ewentualnie krótki opis transakcji.

Kto może wystawiać fakturę RR?

Fakturę RR mogą wystawiać podatnicy, którzy spełniają określone warunki. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, fakturę RR mogą stosować m.in.:

 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym.
 • Mikroprzedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.
 • Prowadzący tzw. małą księgowość, czyli uproszczoną formę prowadzenia księgowości.
 • Inni podatnicy, którzy spełniają określone kryteria i wybrali ryczałt jako formę opodatkowania.
Zobacz też:  Faktura zaliczkowa - kiedy wystawić?

Jak wystawić fakturę RR?

Wystawienie faktury RR jest stosunkowo proste. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby wystawić taki dokument:

 1. Przygotuj szablon faktury RR, w którym znajdą się niezbędne informacje, takie jak dane sprzedawcy, nabywcy, data wystawienia, kwota.
 2. Wypełnij szablon faktury RR zgodnie z danymi transakcji.
 3. Przypisz unikalny numer faktury, który będzie służył do jej identyfikacji.
 4. Zachowaj kopię faktury RR w swojej dokumentacji księgowej.

Co powinno znaleźć się na fakturze RR?

Na fakturze RR powinny znajdować się podstawowe informacje dotyczące transakcji. Obejmują one:

 • Nazwa i adres sprzedawcy – należy podać pełną nazwę firmy oraz dokładny adres siedziby sprzedawcy.
 • Nazwa i adres nabywcy – powinna być zawarta pełna nazwa lub nazwisko i imię nabywcy oraz jego adres.
 • Data wystawienia faktury – określa datę, w której faktura została wystawiona.
 • Numer faktury – każda faktura RR powinna mieć unikalny numer, który ułatwia identyfikację dokumentu.
 • Opis transakcji – choć faktura RR nie wymaga szczegółowego opisu towarów lub usług, warto podać krótki opis transakcji, aby zachować przejrzystość.
 • Kwota transakcji – należy podać wartość transakcji, która jest objęta fakturą RR.
 • Stawka podatku – jeśli transakcja podlega opodatkowaniu, należy podać odpowiednią stawkę podatku.
 • Suma do zapłaty – ostateczna kwota, którą nabywca ma zapłacić sprzedawcy.

Przykład faktury RR

Oto przykładowe dane, które mogą być umieszczone na fakturze RR:

Sprzedawca: Nazwa firmy Sprzedawcy
Adres: Adres Sprzedawcy
Nabywca: Nazwa nabywcy
Adres: Adres nabywcy
Data wystawienia: DD-MM-RRRR
Numer faktury: Numer faktury RR
Opis: Krótki opis transakcji
Kwota: Kwota transakcji
Stawka podatku: Stawka podatku
Suma do zapłaty: Suma do zapłaty

Powyższy przykład ilustruje, jak powinna wyglądać faktura RR w praktyce. Warto jednak pamiętać, że każda faktura RR może się różnić pod względem graficznym i układu, o ile zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez przepisy podatkowe.

Zobacz też:  Faktura ustrukturyzowana - co to jest?

Ograniczenia faktury RR

Choć faktura RR ma wiele zalet, istnieją pewne ograniczenia, z którymi warto się zapoznać. Oto kilka z nich:

 • Brak możliwości odliczenia podatku VAT – faktura RR nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących podatku VAT, co oznacza, że nabywca nie może odliczyć go od swojego podatku należnego.
 • Ograniczone informacje – faktura RR nie zawiera szczegółowego opisu towarów lub usług, co może utrudnić identyfikację dokonanej transakcji.
 • Wyłączenie niektórych branż – nie wszystkie branże i podatnicy mogą korzystać z faktury RR. Niektóre branże, takie jak handel samochodami używanymi, wyłączone są z możliwości jej stosowania.

FAQ: Faktura RR – kto wystawia?

1. Kto może wystawiać fakturę RR?

Fakturę RR mogą wystawiać podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, mikroprzedsiębiorcy, prowadzący małą księgowość oraz inni podatnicy, którzy spełniają określone kryteria i wybrali ryczałt jako formę opodatkowania.

2. Czy faktura RR musi być numerowana?

Tak, każda faktura RR powinna mieć unikalny numer, który ułatwia jej identyfikację. Numeracja faktur jest ważna ze względów podatkowych i umożliwia skuteczną kontrolę dokumentów.

3. Czy faktura RR może być wystawiona elektronicznie?

Tak, faktura RR może być wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu elektronicznego.

4. Czy faktura RR zawiera szczegółowy opis towarów lub usług?

Nie, faktura RR nie wymaga szczegółowego opisu towarów lub usług. Wystarczy podać krótki opis transakcji lub pozostawić ten punkt pusty.

Życzymy powodzenia w wystawianiu faktur RR!

Wniosek

Faktura RR jest uproszczoną formą dokumentu sprzedażowego, która może być stosowana przez wybrane kategorie podatników. Wystawienie takiej faktury wymaga podania podstawowych informacji dotyczących transakcji. Pamiętaj, że faktura RR ma pewne ograniczenia, takie jak brak możliwości odliczenia podatku VAT. Dlatego ważne jest, aby przed wystawieniem faktury RR zapoznać się z obowiązującymi przepisami podatkowymi i upewnić się, że spełniasz odpowiednie warunki do jej stosowania.

Zobacz też:  Faktura VAT RR - Co to jest i jak działa?

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przyczynił się do zwiększenia Twojej wiedzy na temat faktury RR i pomógł Ci lepiej zrozumieć, kto może ją wystawiać. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zawsze możesz skonsultować się z ekspertem podatkowym lub urzędem skarbowym.

FAQ: Faktura RR – kto wystawia?

1. Kto może wystawiać fakturę RR?

Fakturę RR mogą wystawiać podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, mikroprzedsiębiorcy, prowadzący małą księgowość oraz inni podatnicy, którzy spełniają określone kryteria i wybrali ryczałt jako formę opodatkowania.

2. Czy faktura RR musi być numerowana?

Tak, każda faktura RR powinna mieć unikalny numer, który ułatwia jej identyfikację. Numeracja faktur jest ważna ze względów podatkowych i umożliwia skuteczną kontrolę dokumentów.

3. Czy faktura RR może być wystawiona elektronicznie?

Tak, faktura RR może być wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu elektronicznego.

4. Czy faktura RR zawiera szczegółowy opis towarów lub usług?

Nie, faktura RR nie wymaga szczegółowego opisu towarów lub usług. Wystarczy podać krótki opis transakcji lub pozostawić ten punkt pusty.

Życzymy powodzenia w wystawianiu faktur RR!

Zobacz także:

Photo of author

Jacek Mycz

Jacek Mycz to doświadczony blacharz i lakiernik, który zawsze stawia jakość swojej pracy na pierwszym miejscu. Jego pasją jest projektowanie i modyfikacja samochodów, a także odnawianie starych modeli. W wolnym czasie lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca.

Dodaj komentarz